شکرگزاری

دانش‌آموز پرتلاش پایه نهم دبیرستان اوج

حانیه احمدی فراز

دانش‌آموز پرتلاش پایه هشتم  دبیرستان غیردولتی اوج

ریحانه صوفی زارع

دانش‌آموز پرتلاش پایه نهم  دبیرستان غیردولتی اوج

یکتا زندیه

دانش‌آموز پرتلاش پایه هفتم دبیرستان غیردولتی اوج

سارینا هاشم‌آبادی

دانش‌آموز پرتلاش پایه نهم  دبیرستان غیردولتی اوج

فاطمه سلجوقی