دانش‌آموزان

مهارت مدیریت زمان 

آمیتیس حافظی پایه هشتم، دبیرستان اوج

مهارت مدیریت زمان

ستایش فکری ،دینا بخشی

پایه هشتم دبیرستان اوج

مهارت مدیریت زمان

فاطمه دادخواه ،پایه هشتم دبیرستان اوج

یلدای 1400 دانش آموزان پرتلاش دبیرستان اوج