مشاوره

مشاوره

برنامه ریزی آموزشی زیر نظر مشاور با تجربه و متخصص سرکار خانم فتحعلی

توضیحات:

1-برنامه ریزی و مشاوره به صورت گروهی و فردی 

2-آموزش شیوه صحیح مطالعه ، خلاصه نویسی ، برنامه ریزی مطالعاتی ، مدیریت زمان در کلاس های مشاوره گروهی

3-برگزاری  آزمون های شخصیت شناسی ، تیپ شناسی و سبک های یادگیری به همراه تحلیل آزمون

مشاوره فردی که معمولا در حضور اولیاء انجام می شود :

 4-روند آموزشی و تربیتی دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف مطرح شده و راهکار ارائه می گردد .