کلاس تئاتر عروسکی

کلاس تئاتر عروسکی

کاربرد ها و نتایج کلاس:

  1. تقویت مهارتهای کلامی
  2. تقویت مهارتهای غیر کلامی (رفتاری)
  3. آموزش فنون و تکنیک های بازیگری در تاتر و سینما به گونه ای که هنرجو پس از طی دوره ی مقدماتی و تکمیلی بتواند به راحتی در تست های بازیگری، پروژه های نمایشی و سینمایی شرکت کند.  
  4. کسب مهارت های زندگی و تجربه کردن نقش های اجتماعی، مسئولیت پذیری و همچنین تقویت اعتماد به نفس و خود اتکایی در فعالیت های فردی و اجتماعی
  5. ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازی روی صحنه و طرح غیر مستقیم بایدها و نبایدهای زندگی و در نهایت رساندن فرد و جامعه به تعالی و ترقی