روبان دوزی

روبان دوزی

هنر روبان دوزی

یکی از هنر های جذاب و در عین حال ساده و کاربردی هنر روبان دوزی است .

روبان دوزی یک هنر تزئینی است که برای زینت بخشیدن به پارچه و لباس ها از ان استفاده می شود .

معمولا با روبان های ساتن یا ربان های توری و روی کارگاه ساخته می شود .

 

گزارش تصویری