کلاس سرود

کلاس سرود

طبق تحقیقاتی 8 دانش اموز دوره متوسطه اول که برنده مسابقات ریاضی میشوند در این تحقیق یکسری از موفق ترین مهندسین کالیفرنیا هم تحت بررسی قرار میگیرند که دانشمندان از نتیجه غافلگیر می شوند چون مهارت مشترکی بین دو گروه پیدا کردند و ان هم این بود که هر دو گروه موسیقی یاد گرفته بودند و ساز مینواختند .

این اتفاقی نبود

کشف کردند که در ریاضی توالی اعداد و الگو هایی وجود دارد که در موسیقی هم وجود دارد و قابل شنیدن در هر بخش است مثل 17 / 14 / 11 / 8 / 5 ... آیا می توانید عدد بعدی را حدس بزنید ؟ دانش آموزانی که توسط موسیقی پی به روابط این توالی اعداد والگو ها برده بودند و حتی آن را می نواختند درک ریاضی برایشان اسان تر بوده و پیشرفت قابل ملاحظه ای در ریاضی داشتند .

این تحقیقات فقط رابطه ریاضی ، موسیقی و چالش مغز را نشان می دهد و ابعاد دیگری در موسیقی مطرح است که مربوط به مسائل سایکولوژیک می باشد که نشان می دهد موسیقی چه تاثیر شگرفی در ایجاد حس خوب حتی با شنیدن یا خواندن و اجرای موسیقی ( حتی غمگین ) دارد .

چرا که افراد با موسیقی موفق به ابراز و ارضای حالات درونی خویش می شوند ، ایجاد همبستگی و ارتباط اجتماعی صمیمی و قوی تر بین دانش اموزان از دیگر فواید موسیقی است . 

گزارش تصویری