کلاس قالی بافی

کلاس قالی بافی

دانش آموزان با یادگیری قالی بافی علاوه بر ارزش فرش در هنر ایرانی ، مهارت دست ، هنر درمانی ، ریلکس شدن با دیدن نقش و رنگ، تاثیر مثبتی بر روح و روان دانش اموز می گذارد و باعث می شود تمرکز بیشتری در یادگیری داشته باشند .

گزارش تصویری