کلاس تئاتر صحنه ای

کلاس تئاتر صحنه ای

کلاس تئاتر  صحنه ای برای افزایش اعتماد به نفس ،افزایش رابطه اجتماعی ،فن بیان ،افزایش تمرکز و... مفید است.وعلاقه مندی نوجوان به کار گروهی را افزایش میدهد .

دانش اموز با شرکت در کلاس تئاتر صحنه ای  بیشتر با خودشناسی روبه رو میشود وسعی در کشف استعداد ها وتوانمندی های خود می کند.

که این موضوع موجب میشود دانش اموز از فرد کم حوصله وکم توجه به فردی نکته بین ودقیق تبدیل شود......