حیاط شماره ۲دبیرستان

حیاط شماره ۲دبیرستان

یک فضای بسیار شاد و مطمئن برای برگزاری مراسم ها در فصول گرم سال و استفاده دانش اموزان درساعات تفریح

گزارش تصویری