کتابخانه مجهز

کتابخانه مجهز

دارای بیش از 2000 جلد کتاب کمک درسی در تمامی پایه ها و کتب اموزنده غیر درسی قابل استفاده برای تمامی دانش اموزان و دبیران دبیرستان

گزارش تصویری