ازمایشگاه اوج

ازمایشگاه اوج

امکانات 

1- برگزاری کلاس های موضوعی زیست شناسی ، فیزیک ،شیمی

2-تدریس نحوه انجام ازمایش های مختلف

3-اشنایی با ابزار ازمایش گاهی و نحوه استفاده از انها 

4-اموزش ایمنی ازمایشگاه

5-اشنایی با سنگ ها و کانی های مختلفی

6-اموزش رنگ امیزی نمونه های مختلف گیاهی و جانوری

7-نمونه گیری در قالب اسلاید برای بررسی با میکروسکپ

8-انواع تشریح های قلب ، شش ، ماهی و...

9-کلاس گیاه شناسی آونداران و بازدارندگان و تهیه هرباریوم

 

گزارش تصویری