توصیه هایی به معلمان برای کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان

اضطراب  و استرس دانش آموز بیشتر در محیط کلاس و در حضور معلم اتفاق می افتد. بنابراین به نظر می رسد که معلمان بتوانند نقش کلیدی در کنترل و کاهش اضطراب و استرس آن ها ایفا کنند. در این بخش از مقاله توصیه هایی برای معلمان مطرح شده است تا بتوانند به کم کردن اضطراب و استرس دانش آموزشان کمک کنند.

 ارائه حمایت های عاطفی برای کاهش اضطراب و استرس دانش آموز

حمایت های عاطفی به دانش آموزانی که اضطراب  و استرس دارند می تواند بسیار مفید واقع شود. برای این منظور می توانید به دانش آموز اجازه دهید که یک وسیله آرامش بخش یا به عنوان مثال عکس خانوادگی خود را به همراه داشته باشد و یا به دانش آموزی که اضطراب جدایی دارد اجازه دهید که در زمان های استراحت با والدینش دیدار داشته باشد.

 بیان واضح تکالیف و دستورالعمل ها به دانش آموز برای کاهش اضطراب و استرس

یکی از علت های اضطراب و استرس دانش آموزان، متوجه نشدن تکالیفی است که معلم از او انتظار دارد. از این رو اهمیت دارد که انتظاراتتان را واضح بیان کنید و مطمئن شوید که دانش آموز متوجه خواسته تان شده است.

علاوه بر این بهتر است تکالیف را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید، یک مشق شب زیاد، به همراه آمادگی برای امتحان فردا، منجر به اضطراب و استرس بیشتر دانش آموز می شود. حتی می توانید انتظارات خود را بعد از هر جلسه به صورت کتبی در اختیار دانش آموز قرار دهید.

 

 

 

 معاف کردن دانش آموز از صحبت کردن در حضور دیگران برای کاهش اضطراب و استرس

دانش آموزانی که دچار اضطراب و استرس هستند با قرار گرفتن در حضور دیگران و صحبت کردن در جمع، استرس و اضطرابشان چندین برابر می شود. با توجه به این نکته بهتر است از دانش آموزی که اضطراب و استرس دارد، امتحان شفاهی گرفته نشود و تا حد امکان او را از انجام هر فعالیتی که منوط به قرار گرفتن در مقابل دیگر همکلاسی ها و صحبت کردن با صدای بلند است، معاف کنید.

 تنظیم کلاس به منظور کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان

موقعیت کلاس درس و صندلی دانش آموز مضطرب می تواند باعث تشدید اضطراب و استرس در او شود. بنابراین بهتر است که صندلی دانش آموز مضطرب در جایی از کلاس قرار بگیرد که او احساس راحتی بیشتری می کند، به عنوان مثال نزدیک درب، کنار پنجره، نزدیک معلم یا نزدیک یک دوست.